27 mei 2021

Stevige discussie over nieuw bestuursmodel ABP

Het ABP-bestuur en het Verantwoordingsorgaan ABP voeren op dit moment een stevige discussie over de verankering van een nieuw bestuursmodel. Het bestuur overweegt specifiek een zogeheten Omgekeerd Gemengd Model. Op basis van de tot nog toe genoemde argumenten is de FNV-ACOP-fractie tegen dit voorstel. Dit statement maakt zij in de nieuwste nieuwsbrief van de FNV-fractie van het VO ABP.

Lees deze nieuwsbrief via deze link. De overeenkomst tussen het bestaande bestuursmodel van het ABP en het geopperde Omgekeerd Gemengd Model is dat het aantal bestuursleden gelijk zou blijven. Het verschil tussen beide zit vooral in het aantal uren. Een lid van het algemeen bestuur zou bij het Omgekeerd Gemengd Model minder uren krijgen dan nu. Daarnaast is er nog een dagelijks bestuur dat fulltime haar werkzaamheden uitvoert. In de praktijk zou dat neerkomen op een algemeen bestuur met 12 leden zoals nu met wat minder uren en een dagelijks bestuur dat fulltime bestuurt.

Zeer kritisch
Als defensiebonden zijn de AFMP en de MARVER via hun centrale ACOP ook in gesprek met het ABP over het mogelijke nieuwe bestuursmodel. De ACOP is zeer kritisch over het door het ABP voorstelde model. Het is van groot belang voor onze leden dat onze centrale voldoende invloed kan uitoefenen op het ABP-beleid in het bestuur. Het nieuwe bestuursmodel mag dit uitgangspunt niet in de weg staan, zo benadrukt de ACOP.
De discussie met het ABP-bestuur heeft nog geen definitief uitsluitsel opgeleverd over het uiteindelijke bestuursmodel. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij jou als lid informeren.

Meer over:
ABP
ABP-VO