14 november 2016

Strengere wettelijke norm Chroom-6

Minister Asscher van SZW heeft de wettelijke grenswaarde voor Chroom-6 verlaagd van 10 naar 1 mg per kubieke meter, vanaf 1 maart 2017. Dit is gebeurd op basis van een advies van de Gezondheidsraad.

De verlaging is geheel volgens de nadrukkelijke wens van de vakcentrales (waarmee het ook was afgestemd) en tegen de zin van de werkgevers in. De AFMP is blij met deze ontwikkeling. De Minister wilde niet meer wachten op een SER-advies waarbij werkgevers naar verwachting alleen maar zouden proberen te vertragen.

De lagere wettelijke grenswaarde is goed nieuws voor degenen die met de gevaarlijke stof Chroom-6 moeten werken. Veel (oud)defensiemedewerkers zijn immers ziek geworden na het werken met Chroom-6, waarbij er onvoldoende beschermende maatregelen waren getroffen. Defensie is vanaf 1 maart volgend jaar verplicht gehoor te geven aan de wettelijke grenswaarde. De AFMP heeft Defensie intussen gevraagd hoe zij hier in de bedrijfsvoering uitvoering aan gaat geven. Defensie hanteert nu namelijk een bedrijfsnorm van 5 mg per kubieke meter, die zonder overleg met de bonden is ingevoerd. De AFMP heeft Defensie ook gevraagd hoe de nieuwe wettelijke grenswaarde zal worden geborgd in de Arbocatalogus Gevaarlijke stoffen die in de maak is.

Overigens heeft de verlaging van de grenswaarde geen gevolgen voor het lopende RIVM-onderzoek naar Chroom-6 op POMS-locaties en andere Defensielocaties.

Meer over:
GVW
Chroom-6