29 september 2014

Terugblikken en doorgaan

We nemen u mee in hoogtepunten en belangrijke nieuwsfeiten waarmee de AFMP het afgelopen jaar ‘in de schijnwerpers stond’. Over publiciteit op tv, radio en in landelijke dagbladen hadden we niet te klagen. En dat deden we uiteraard in het belang van onze leden, voor u dus.

Omdat het helaas té vaak nodig is om onze ongenoegens via de pers te uiten, om op die wijze de druk op de politiek en de minister op te voeren om wél aandacht aan een onderwerp te besteden. Om te laten zien dat we er zijn voor onze leden. En dat helpt echt, geloof me. Ik volgde het Kamerdebat over Chroom-6 en PX-10 wat tot diep in de nacht duurde, omdat dit onderwerp zó belangrijk is voor veel van onze leden die gewerkt hebben met die giftige stoffen en er soms letterlijk doodziek van zijn. Het was een pittig debat tussen de minister en de oppositie, en leidde tot een aantal toezeggingen van de minister. U leest er alles over in deze OpLinie.

Ik hoorde wat leden verzuchten, “moet het overleg worden stilgelegd voor het handhaven van de uitzendbescherming? Ik vind mijn arbeidsvoorwaarden belangrijker”. Ja, dat moest. Als Defensie afspraken blijft schenden en roofbouw blijft plegen op haar medewerkers door de uitzendbescherming opnieuw niet te handhaven, moét je als vakbond aan de rem trekken. Want anders verandert er nooit wat. En dat kan én mag niet. Als we kunnen voorkomen dat mensen op termijn letterlijk ziek worden van hun werk dan doen we er alles aan om dat te voorkomen. En er zijn opnieuw afspraken gemaakt, dat leest u elders in deze OpLinie. Dus de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn hervat, mijn collega René Schilperoort doet er gesteund door een boel andere collega’s daarbij alles aan om een goed resultaat voor u te boeken.

Voor het boeken van een resultaat zijn trouwens wel twee partijen nodig. En helaas, u weet het, tijdens de onderhandelingen houden we radiostilte. Dat is nu eenmaal een afspraak, maar soms moet ik op mijn handen gaan zitten en een slot op mijn mond zetten om u niet te informeren. Troost u, zodra er een resultaat te melden is hoort u het meteen. En een resultaat gaat er komen, linksom of rechtsom!

Ik denk even aan het ‘thuisfront’; degenen die hun partner missen, omdat die ergens op de wereld de vrede en veiligheid dient. En aan al die kids, die hun papa of mama sowieso al missen, maar deze dagen nog wat meer. En de ouders, die zich altijd zorgen blijven maken als hun kind zolang in een onveilig gebied zit. En natuurlijk denk ik aan de militairen in één van de vele missiegebieden. Ver van huis, zonder hun geliefden. Aan hen allen denk ik een beetje extra, als u dat goed vindt. Maar natuurlijk wens ik iedereen, al onze leden en hun families, namens het bestuur en mijn collega’s een sprankelend, gezond en veilig 2015. Ook in 2015 staat de AFMP weer iedere dag voor u klaar, daar kunt u op rekenen.

En voordat ik afsluit, ik wens ook minister Jeanine Hennis en de top van Defensie een mooi jaar en veel wijsheid toe. Een jaar waarin we samen een goede cao afsluiten. Waarin de gezondheid en veiligheid van het defensiepersoneel gewaarborgd wordt. Een jaar waarin verder geïnvesteerd gaat worden in Defensie, vooral in het personeel. En een jaar waarin écht toegewerkt wordt naar een defensiebegroting die de weg opent naar een begroting van de omvang van 2% bnp. Dus niet “minder minder”, maar substantieel meer. En een jaar waarin afspraken gerespecteerd worden. Want het Defensiepersoneel verdient écht beter!’