20 april 2015

Thuisfront: meer maatwerk nodig blijkt uit enquête

Defensie moet meer actief en individueel gericht nagaan welke zorg het thuisfront voor, tijdens en na de uitzending écht nodig heeft. Als het thuisfront daadwerkelijk een cruciale factor is, dan zal Defensie nadrukkelijker een proactieve en ondersteunende rol moeten vervullen. Dat is een belangrijke conclusie uit het onderzoeksrapport Zonder thuisfront geen inzet van de AFMP en de Marechausseevereniging. Het onderzoek is gehouden onder de partners/ouders van uitgezonden militairen.

De AFMP en de MARVER wilden met dit onderzoek achterhalen wat een lange afwezigheid tijdens een missie voor invloed heeft op het thuisfront (partner, kinderen en ouders) en op de relatie. Een missie duurt immers vrij lang; meestal zo’n drie tot zes maanden. Defensie biedt het thuisfront weliswaar standaard een aantal activiteiten aan, maar zou meer proactief en individueel gericht moeten nagaan welke zorg het thuisfront voor, tijdens en na de uitzending écht nodig heeft. De eenheidscommandant vervult daarbij een cruciale rol.

Daarnaast dient Defensie onder meer maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uitzendingen qua vertrek en terugkeer planmatiger verlopen. Wijzigingen moeten tot een absoluut minimum worden beperkt. Dit geeft binnen het gezin de zo noodzakelijke rrust in een toch al hectische periode. Defensie dient meer nadruk te leggen op een echte uitzendbescherming, zodat de militair en het thuisfront de tijd gegund worden om samen de draad weer op te pakken.
Daarnaast zijn er onder meer aanbevelingen rond de thuisfront programma’s, de ondersteuning van het thuisfront richting de school van de kinderen en de ondersteuning van- en de zorg voor het thuisfront

Aangeboden aan Kamerleden
AFMP voorzitter Anne-Marie Snels bood het onderzoeksrapport dinsdag 21 april aan de Tweede Kamerleden de heer Segers (ChristenUnie) en mevrouw Eijsink (PvdA) aan. Zij vroegen op 3 november 2014 via een motie aandacht voor het thuisfront. Minister Hennis heeft de vaste Kamercommissie van Defensie toegezegd eind 2015 met een eigen onderzoek onder het thuisfront te komen. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn wat de AFMP en de MARVER betreft gedegen bouwstenen om de zorg voor het thuisfront op een aantal onderdelen aan te passen en te verbeteren.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Meer over:
BVJ