15 maart 2018

TOD-achteraf voor burgers voorlopig niet doorgevoerd

Het achteraf berekenen en uitbetalen van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) aan burgermedewerkers is voorlopig van de baan. De datum van 1 april 2018 die eerder is gecommuniceerd door de werkgever is dan ook onjuist.

De werkgever heeft de bonden laten weten per 1 april 2018 de TOD voor het burgerpersoneel bij Defensie geautomatiseerd achteraf te willen gaan berekenen en uitbetalen. Dit besluit kan de werkgever echter niet eenzijdig nemen. Daar zal eerst overeenstemming met de bonden over moeten worden bereikt in het overleg.

En die overeenstemming is er voorlopig nog niet. Nadat de TOD jarenlang op basis van een vooraf vastgesteld rooster is uitbetaald wil de werkgever dit nu wijzigen. De werkgever heeft laten weten artikelen in de rechtspositie voor burgers over de TOD ineens anders uit te leggen. Daarin ziet de werkgever een rechtvaardiging om de TOD achteraf te gaan berekenen en uitbetalen.

De AFMP is het daar niet mee eens. Vooral omdat er volgens de AFMP geen wijziging van die artikelen heeft plaatsgevonden en de huidige uitvoering jarenlang niet tot discussie heeft geleid. Het lijkt erop dat het de werkgever alleen gaat om weer een nieuwe bezuinigingsmaatregel. Mensen zouden er hierdoor zomaar eens in inkomen op achteruit kunnen gaan. Dat geldt dan niet alleen voor hun inkomen nu maar ook hun toekomstig inkomen, het pensioen. Burgers bouwen namelijk ook pensioen op over hun TOD. Reden genoeg voor de AFMP om eerst degelijk overleg te voeren over deze wens van de werkgever voordat er iets veranderd.

Afgesproken is dat de werkgever iedere vorm van uitvoering stopt totdat het overleg is afgerond. De datum van 1 april waarop de verandering zou worden doorgevoerd is dus door de werkgever losgelaten. De werkgever heeft beloofd dit ook breed binnen de organisatie te communiceren.

Overleg stilgelegd
Voorlopig kan er ook niet gepraat worden over de mogelijkheid tot TOD-achteraf. De bonden hebben het overleg namelijk stilgelegd omdat de minister nog steeds niet wil onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Zodra er meer ontwikkelingen zijn over de TOD laten wij je dat uiteraard weten.