19 september 2022

Toelagen tijdens vakantie: recht op doorbetaling of niet?

Heb je een paar weken vakantie gevierd en ontvang je de maand daarna minder netto loon? Dan zijn waarschijnlijk bepaalde toelagen stopgezet tijdens jouw vakantie. Dat lijkt vaak logisch, omdat het volgens de werkgever om incidentele toelagen gaat. Dit is echter niet altijd terecht. Als je die toelagen vrijwel alle maanden in het jaar ontvangt, dan moeten deze ook worden doorbetaald gedurende jouw vakantie. Twijfel je hieraan? Lees dan onderstaand artikel goed door en stuur de gevraagde stukken naar ons op. Dan kijken wij deze voor je na.

Bij een opname van verlof heb je recht op doorbetaling van je loon. Maar wat valt daar nu exact onder? Vaak wordt gezegd dat vaste toelagen moeten worden doorbetaald en incidentele toelagen niet. Voor het salaris, de VEB en allerlei vaste toelagen zoals de functioneringstoelage, waarnemingstoelage en vliegtoelage is het duidelijk. Deze bedragen ontvang je elke maand. Ze maken deel uit van je vaste loon en worden daarom dan ook meegenomen in je vakantieloon. De betaling hiervan blijft tijdens je vakantie dus gewoon doorlopen. Dit geldt ook voor de TOD. Die ontvang je voor onregelmatige diensten, maar deze toelage is een vast bestanddeel van je maandinkomen en loopt daarom ook in jouw vakantie door.

Incidentele toelagen
Naast de structurele toelagen kent Defensie ook heel veel toelagen en vergoedingen die incidenteel worden genoemd, omdat je die alleen ontvangt als je dat bepaalde werk doet. Denk bijvoorbeeld aan de toelage meerdaagse activiteit (bij varen, oefenen of bijzondere inzet), de overwerkvergoeding, de bijstandstoelage, het vlieggeld, de ontberingstoelage, de onderzeeboottoelage, de duiktoelage of de toelage gravendienst. Maar je kunt ook denken aan de toelage voor tankinstructeurs, mountainleaders en helikopterredders, de toelage voor het werken met munitie of het maken van parachutesprongen.

Niet op oefening

Het lijkt logisch dat je deze toelagen niet krijgt doorbetaald gedurende je vakantie. Je bent dan immers niet op oefening, maakt geen overuren en maakt geen parachutesprongen, althans in elk geval niet voor je werkgever. Maar stel dat je die werkzaamheden 9, 10 of zelfs 11 maanden in het jaar doet en daar ook al die maanden een toelage voor krijgt? Dan kun je niet meer spreken van incidenteel, maar wordt die toelage een vast bestanddeel van je loon. Wij zijn op grond van uitspraken van het Europese Hof van Justitie van mening dat zo’n toelage tijdens jouw vakantie moet worden doorbetaald.

Vertraging
De hierboven genoemde toelagen ontvang je meestal niet in dezelfde maand waarin je die werkzaamheden verricht, maar één of twee maanden later. Dit betekent dat je ook niet direct merkt dat de toelagen niet zijn betaald tijdens je vakantie. Stel, je gaat in juni drie weken met vakantie. Dan zie je dat nog niet op je loonstrook van die maand. Op de loonstrook van juni staan namelijk nog de toelagen van jouw werkzaamheden in april of mei. Een dip in je toelagen door je vakantie in juni zie je dus waarschijnlijk pas op de loonstrook van juli of augustus.

Stuur je stukken op 
Ben je deze zomer meerdere weken op vakantie geweest? Kijk dan grondig je loonstroken van de maanden daarna na. Mis je op die loonstroken bepaalde toelagen? Stuur je stukken dan zo snel mogelijk naar vakantieloon@afmp.nl. Let op! Je kunt alleen bezwaar maken tegen loonstroken die minder dan zes weken geleden bekend zijn gemaakt. Ook is het niet haalbaar om toelagen te claimen die je maar af en toe krijgt. Je moet de toelage minimaal gedurende zes van de twaalf maanden in het jaar voorafgaand aan je vakantie gekregen hebben.

Nodige informatie 

Om je goed te kunnen adviseren en eventueel bezwaar voor je te kunnen maken, hebben we de volgende informatie van je nodig:

1) Je persoonsgegevens met e-mailadres en telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken

2) De vakantieperiode (begin en eind) waarover je toelage(n) mist

3) De loonstrook of loonstroken waarop te zien is dat je die toelage(n) mist

4) De beschrijving van die toelage, hoe vaak, hoe hoog en wanneer (1 of 2 maanden later)

5) Loonstroken van de twaalf maanden voorafgaand aan je vakantie, om aan te tonen dat het om een structurele toelage gaat.