20 december 2022

‘Trots om verdediger van onze verdedigers te zijn’

Sinds ruim een jaar is Gerton Leferink kwestiebehandelaar namens de AFMP en de MARVER. In deze functie staat hij leden met hulpvragen en problemen bij, bijvoorbeeld collega’ s die tijdens hun werk fysiek of mentaal letsel hebben opgelopen. In een uitgebreid interview vragen we Gerton naar zijn affiniteit met de collega’s bij Defensie en naar de hulp die hij hun kan bieden bij letselschadezaken.

Kun je allereerst in vogelvlucht wat vertellen over je loopbaan, voordat je bij ons aan de slag ging?
In 2009 begon ik als ledenadviseur bij de Abvakabo. In dit werk kwam ik voor het eerst in aanraking met het ambtenarenrecht en kreeg ik veelal te maken met ambtenaren, die goed waren voorbereid voordat zij voor hulp of advies aanklopten. Na de fusie tussen Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV in 2014 kwam ik als eerstelijns adviseur voor leden in Utrecht terecht. Ik werkte een hele tijd op het contactcenter van de FNV, waar ik leden uiteenlopende adviezen gaf via de telefoon of e-mail.
Contact met de werkgever over kwesties van leden had ik in de eerstelijns hulp niet. Daarom wilde ik op een gegeven moment een verdere stap zetten in mijn loopbaan. Hierna was ik bijna een jaar lang vakbondsconsulent. Enerzijds verdiepte ik me als consulent in uiteenlopende dossiers van leden, anderzijds beantwoordde ik pensioenvragen. Toen ik inmiddels ruim een jaar geleden de aantrekkelijke ogende vacature voor een kwestiebehandelaar bij FNV Veiligheid zag, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en te solliciteren. Na een fijne sollicitatieprocedure werd ik aangenomen.

Wat overtuigde je ervan om de handschoen op te pakken als kwestiebehandelaar voor leden van de AFMP en de MARVER?
Het vak van militair en marechaussee heb ik altijd al heel eervol gevonden. Het zijn immers de verdedigers van onze vrijheid en de beschermers van onze veiligheid, die bereid zijn hiervoor persoonlijke risico’s te lopen. Veel collega’s worden uitgezonden naar uiteenlopende oorlogs- en crisisgebieden in de wereld en laten dan hun eigen familie en vrienden in spanning achter. Ik vind het bijzonder dat zij dit uitdagende en vaak risicovolle werk met zoveel betrokkenheid doen. Het geeft me een goed gevoel en vervult me met trots dat ik als kwestiebehandelaar optreedt als ‘verdediger van onze verdedigers’.

In mijn huidige werk lees ik regelmatig beschrijvingen van heftige dingen die militairen en marechaussees tijdens missies hebben meegemaakt. Ervaringen die nogal eens leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Ik wist al langer af van het bestaan van PTSS, maar als je de verslagen hierover leest, dan lopen de rillingen je over de rug en is het ineens geen ver-van-mijn-bed-show meer. Hierdoor heeft mijn werk als kwestiebehandelaar voor de AFMP en de MARVER in mijn ogen ook wat meer maatschappelijke meerwaarde dan bijvoorbeeld het werk voor een gemiddelde rechtsbijstandsverzekeraar.

Onze bonden bieden niet alleen hulp en advies op het gebied van hun werk en inkomen, maar spannen zich ook in voor betere arbeidsvoorwaarden voor militairen en marechaussees. Dat laatste zorgt voor extra trots in mijn werk. Ik vind het prachtig om te merken hoe snel we met de relatief kleine werkorganisatie van onze twee bonden belangrijke dingen voor leden voor elkaar kunnen krijgen. Het lijkt alsof ik hierdoor als kwestiebehandelaar nog beter uit de verf kom dan in het verleden. 

Waaruit bestaat jouw werk als kwestiebehandelaar?
Mijn telefoonlijn en e-mailbox staan elke dag open voor hulpverzoeken, adviesaanvragen of problemen van leden op het gebied van hun werk en inkomen. Of het nou gaat om een vraag die leden voor de eerste keer aan me stellen of om een dossier dat ik al langer in behandeling heb; ik span me altijd met veel betrokkenheid in voor hun belangen.
Ik verdiep me voor leden onder meer in alle denkbare afwijzingen van hun werkgever. Dit kan gaan om een in hun ogen onterechte afwijzing van hun sollicitatie op een functie of om een niet toegekende toelage. Vervolgens beoordeel ik of het zinvol is om hiertegen bezwaar in te stellen. Ik ga dan na of er openingen of argumenten zijn voor een bezwaar. Over dit soort zaken voer ik regelmatig overleg met collega’s van onze afdeling individuele belangenbehartiging en uiteraard ook met de verantwoordelijken van de wederpartij bij Defensie.

Mijn werk als kwestiebehandelaar bestaat vaak uit het nodige speur- en uitzoekwerk voor een lid met een hulpvraag. In nauw overleg met het lid bekijk ik welke route we het beste kunnen bewandelen om het meest optimale resultaat te bereiken. Veel leden zijn mondig en hebben, vaak ook ingegeven door mensen uit hun eigen omgeving, duidelijke ideeën over welke stappen er richting hun werkgever zouden moeten worden genomen. In alle eerlijkheid geef ik het dan aan als zij een goed punt hebben en het zinvol is om bezwaar te maken tegen een beslissing van hun werkgever. Als ik denk dat dit niet het geval is, dan ben ik hier ook open en eerlijk over.

In jouw werk heb je regelmatig te maken met letselschadezaken. Met wat voor hulpvragen op dit gebied kloppen AFMP- en MARVER-leden bij ons aan?
Leden die tijdens hun werk fysiek of mentaal letsel in de vorm van bijvoorbeeld PTSS hebben opgelopen, willen van mij weten wat vervolgens hun rechten, plichten of aanspraken zijn. Zij zijn bijvoorbeeld gewond geraakt tijdens een oefening voor hun werk, bij een andere activiteit die aan het werk is gerelateerd of tijdens een missie over de grens.
Ook kloppen leden bij ons aan die een beroepsziekte hebben opgelopen als gevolg van onder meer Chroom-6. Hiermee heb ik in mijn werk als kwestiebehandelaar echter nog niet te maken gehad. Wel kwamen leden bij mij op de lijn met onder meer vriesletsel, tilletsel, PTSS, een gebroken schouder en een verdraaide knie. Ik schat in dat ongeveer 1 op de 10 zaken die ik tot nog toe heb behandeld, betrekking heeft op letselschade.

Wat kun je concreet voor hen betekenen?
Voor leden die letsel hebben opgelopen tijdens hun werk, kan ik onder meer nagaan of het proces-verbaal van het ongeval goed en compleet is ingevuld en of alle verplichte vinkjes zijn aangekruist. Het ene lid beschrijft in dit proces-verbaal in slechts vijf regels wat hem of haar is overkomen, terwijl het andere lid een hele bijlage met diens beschrijving van het ongeval toevoegt. Belangrijk in elk geval is dat het verhaal kloppend is. Op basis van het proces-verbaal beoordeelt het ABP of er sprake is geweest van een bedrijfs- of een dienstongeval. En bij een dienstongeval of een beroepsincident zijn de aanspraken die je als lid hebt meestal een stuk gunstiger dan bij een bedrijfsongeval.
Voor een lid kan ik vervolgens uitgebreid onderzoeken of het eindoordeel van het ABP terecht is. Is ‘bedrijfsongeval’ een terechte kwalificatie voor wat er is gebeurd of moet dit alsnog als dienstongeval worden gekwalificeerd? In de praktijk merk ik dat het ABP vaak vrij snel na een ongeval concludeert dat het slechts ging om een bedrijfsongeval. Daarom kijk ik hier als kwestiebehandelaar heel kritisch naar en teken ik samen met het lid eventueel bezwaar aan tegen de conclusie van het ABP.

Lees de volledige versie van het interview met Gerton in de op 17 december verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie. Deze uitgave kun je ook lezen via onze website of ledenapp.

Meer over:
GVW