29 juni 2020

Tweede enquête corona Defensie - Doe mee!

Enkele weken geleden hielden we een enquête onder onze werkende leden over de wijze waarop de werkgever Defensie omgaat met de coronamaatregelen op de werkvloer. Dit deden we omdat veel AFMP-leden ons signalen gaven dat Defensie de coronamaatregelen nog niet op orde had.

Ruim 900 leden vulden de eerste enquête in (bekijk hier ons artikel over de resultaten). De signalen die wij kregen waren op een aantal punten verontrustend. We realiseren ons ook dat die eerste enquête een momentopname was en herhalen deze daarom nu. Inmiddels is de werkgever weer aan het opschalen, zijn er ook weer meer defensiemedewerkers op de werkvloer aanwezig en heeft de werkgever mogelijk aanvullende maatregelen getroffen.

Wij vinden dat de veiligheid van onze leden vooróp moet staan. Gezondheid en veiligheid op het werk en ook de (her)inrichting van een veilige werkplek ligt verankerd in Arbowetgeving. Dat geldt óók voor corona.

Defensie weigerde eerder centraal afspraken met ons te maken om jullie veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen, en legt veel besluiten m.b.t. coronamaatregelen neer bij de verschillende commandanten. Daar hoort ook een nauwe betrokkenheid van de medezeggenschap bij. Dus ook onze leden in de medezeggenschap vragen wij opnieuw om deze enquête in te vullen. Via deze tweede enquête willen we peilen of Defensie inmiddels wel de juiste maatregelen neemt om jullie veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te garanderen.

Heb jij corona opgelopen op het werk? Neem dan snel contact op met de AFMP zodat wij kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Je kunt de enquête invullen via de AFMP-app of via de link in de nieuwsbrief. Doe mee, het kost je maar een paar minuten!

Heb je de AFMP-app nog niet op je telefoon? Download hem hieronder dan snel

Klik hier voor Android

Klik hier voor iOS

Meer over:
Coronavirus