25 maart 2014

Uitbesteden defensieonderdelen duur en riskant

De AFMP, MARVER en AbvaKabo adviseren de Minister van Defensie om uitbesteding van verschillende defensieonderdelen te heroverwegen. Voor wat betreft de outsourcing van de cateringdienst Paresto is verzocht hiervan af te zien, omdat het tot fors hogere kosten leidt. Het uitbesteden van het onderhoud van Amarok-voertuigen wordt ook ontraden, omdat het de veiligheid van militairen in gevaar kan brengen.

Te hoge kosten
In een rapport van het bedrijf TopCorp, dat op verzoek van de medezeggenschap van cateringbedrijf Paresto is opgesteld, wordt ernstig betwijfeld of uitbesteding tot bezuinigingen leiden. Het rapport stelt dat Defensie over een periode van 10 jaar tussen de € 50 en €137 Miljoen euro méér moet gaan betalen dan wanneer Defensie Paresto in eigen beheer houdt. Dit geldt volgens TopCorp in zowel een optimistisch als een realistisch scenario.

Kennis verdwijnt en veiligheidsrisico
Uitgesproken riskant is de uitbesteding van het onderhoud van de Amaroks. Deze voertuigen vervangen de huidige Mercedes-Benz G 280 CDI en de Land Rover Defender 110 XD WW, zo meldde de minister op 5 december 2013 en worden tot nu toe onderhouden door eigen monteurs. Wij hebben echter vernomen dat het onderhoud van de Amaroks via een lease constructie volledig wordt uitbesteed aan extrene partijen in zowel binnen- als buitenland. 62 medewerkers die tot op heden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de huidige lichte wielvoertuigen dreigen hierdoor hun baan kwijt te raken.

Geen sociaal statuut
Met het wegvallen van de werkgelegenheid is bij de leaseconstructie geen sociaal statuut afgesproken om de medewerkers over te nemen door de externe partij. Daarnaast verdwijnt hierdoor de technische kennis en bekwaamheid binnen Defensie voor het onderhoud aan dit soort voertuigen. Dit leidt tijdens operationele omstandigheden mogelijk tot een direct risico voor de veiligheid van militairen. Die moeten in operationele omstandigheden immers zonder omkijken kunnen rekenen op goed functionerend materieel en personeel dat ook onder moeilijke operationele omstandigheden reparaties uit kan voeren. Wij hebben grote twijfels of een externe partij dit onderhoud dan net zo efficiënt kan uitvoeren als de huidige monteurs.

Loyaliteit onder druk
Wij begrijpen dat het vanuit de visie van Defensie om zich alleen op de kerntaken te richten wenselijk is afscheid te nemen van activiteiten. Als uitbesteding echter neerkomt op hogere kosten, verlies van werkgelegenheid en veiligheidsrisico’s, zal een dergelijk besluit bij onze achterban alleen maar leiden tot onbegrip en de angst dat hogere kosten uitdraaien op nieuwe bezuinigingen met negatieve effecten voor het Defensiepersoneel. Het doorzetten van dergelijke uitbestedingsmaatregelen zal tot een nog verder toenemend cynisme en afnemende loyaliteit bij Defensiemedewerkers leiden.

Meer over:
WGREO