31 maart 2014

Uitbesteden Paresto nog geen uitgemaakte zaak

Minister Hennis heeft aangegeven dat outsourcen van Paresto nog geen uitgemaakte zaak is. Dit zei ze dinsdag 26 maart in de Tweede Kamer nadat de PvdA en het CDA erop hadden aangedrongen om de uitbesteding van Paresto nog eens goed te bekijken.

De minister benadrukte in haar reactie dat ze geen valse verwachtingen wil wekken bij het personeel van Paresto. “Maar er kan nog heel wat veranderen,” antwoordde ze op de vraag van PvdA-kamerlid Eijsink of de uitbesteding van Paresto al een uitgemaakte zaak is.

PvdA en CDA uitten tijdens het overleg in de Tweede Kamer kritiek, mede naar aanleiding van een brief namens de centrales AC en ACOP (AFMP, MARVER en AbvaKabo) en een persbericht namens de AFMP, waarin we nog eens wezen op de hoge kosten. In een rapport van het bedrijf TopCorp, dat op verzoek van de medezeggenschap van cateringbedrijf Paresto is opgesteld, wordt ernstig betwijfeld of uitbesteding tot echte bezuinigingen leiden. Het rapport stelt dat Defensie over een periode van 10 jaar tussen de € 50 en €137 miljoen euro méér moet gaan betalen dan wanneer Defensie Paresto in eigen beheer houdt. Dit geldt volgens TopCorp in zowel een optimistisch als een realistisch scenario.

Februari 2015
Hoewel we sterk de indruk hebben dat de minister stug doorgaat op de ingeslagen weg gaf ze tijdens het overleg in de Tweede Kamer aan dat de business case pas in februari 2015 ‘leidend’ is. De secretaris-generaal neemt dan een definitief besluit. Hij doet dat op basis van de biedingen die dan op de ‘cateringdienstverlening’ van Defensie zijn gedaan.

En daarbij zullen ook nu nog onbekende effecten, zoals de BTW-plicht die voor een externe partij geldt (en niet voor Paresto), worden meegenomen. Als er wordt uitbesteed zijn de personele effecten nu al bekend: 712 vte’s zullen dan worden gevuld door 879 personen.

Als in februari 2015 besloten wordt niet uit te besteden is het onduidelijk wat de projectleider kolonel der Kinderen exact bedoelt als hij in het blad Pijler (nr 2) zegt: Eind 2015 moet het project rond zijn.

ICT
Hennis kreeg van de PvdA en het CDA ook kritiek op de uitbesteding van de ICT in het niet-operationele domein. Dat gebeurt in twee onderdelen (kavels): ICT (informatie- en communicatietechnologie en IV (advies en applicaties). Maar waarom moet dat nu in twee kavels en kan dat niet gewoon in één gedeelte, zoals dat in Duitsland met succes wordt toegepast? PvdA en CDA wilden hier meer informatie over en dat heeft de minister toegezegd. Zij zal de Kamer informeren over een beoordelingsmoment in mei waar ook externe experts bij zullen worden betrokken. Bij deze zogenoemde ‘gateway review’’ zal volgens haar ook het voorbeeld van Duitsland tegen het licht worden gehouden.

De AFMP blijft van mening dat als uitbesteding neerkomt op hogere kosten en verlies van werkgelegelegenheid dit een nog verder toenemend cynisme en afnemende loyaliteit bij Defensiemedewerkers tot gevolg zal hebben.

Meer over:
WGREO