3 maart 2021

Uitnodiging voor benoeming nieuwe AFMP-voorzitter in BV

Via MS Teams vindt op 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur de 43e Buitengewone Bondsvergadering van de AFMP plaats. Tijdens deze vergadering zal worden gestemd over de benoeming van Ton van den Berg tot nieuwe AFMP-voorzitter. Als hij wordt benoemd, is hij de opvolger van Anne-Marie Snels, die per 1 april 2021 de voorzittershamer neerlegt.

AFMP-leden die deze Buitengewone Bondsvergadering niet willen missen, kunnen dit tot en met 25 maart via dit e-mailadres kenbaar maken. Zij ontvangen vervolgens een link, waarmee zij toegang tot de vergadering kunnen krijgen. Vragen dienen zij uiterlijk op 25 maart bekend te maken via eerdergenoemd e-mailadres.

Agenda
Dit is de agenda van de 43e Buitengewone Bondsvergadering:

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1 Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2 Vaststellen Reglement van Orde
2.3 Instellen stembureau

03. Benoeming voorzitter AFMP (in stemming te brengen)
Toelichting: gelet op het bepaalde in artikel 14 van de statuten draagt het Algemeen Bestuur Ton van den Berg voor als voorzitter van de AFMP. Bij benoeming zal Ton een arbeidsovereenkomst met FNV Veiligheid krijgen.

04. Afscheid Anne-Marie Snels

05. Sluiting stembureau en vergadering 

Meer over:
Vereniging