3 mei 2016

Uitspraak over AOW-gat uitgesteld

De Centrale Raad van Beroep (CrvB) heeft eerder aangegeven op 4 mei uitspraak te doen over de beëindiging van het wachtgeld voor burgerambtenaren op 65- jarige leeftijd, dan wel op AOW-gerechtigde leeftijd. De CRvB heeft deze uitspraak uitgesteld omdat er op 8 april door de Raad zaken zijn behandeld die over het AOW-gat gaan. De Raad wil gelijktijdig uitspraak doen.

Een nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra dit wel bekend is, zullen wij dit berichten op de website.

Het uitstel heeft gevolgen voor het debat in de Tweede Kamer over de compensatie van het AOW-gat voor militairen. Dat debat zou oorspronkelijk op donderdag 21 april plaatsvinden en is nu vastgesteld op 7 juni. Besloten is namelijk het oordeel van de Raad af te wachten, aangezien dit bepalend kan zijn voor de politieke beleidsruimte. Hopelijk is er op 7 juni wél een uitspraak van de CrvB, zodat het langverwachte debat die dag eindelijk kan plaatsvinden. (Het debat staat gepland van 18.00 tot 20.00 uur).

Op 25 augustus gaat de rechtbank zich buigen over de vraag of Defensie de UGM-uitkering moet laten doorlopen tot aan de jaarlijks stijgende AOW-leeftijd. Deze zitting uitspraak is verdaagd; een nieuwe datum wordt nog vastgesteld.