23 augustus 2022

Update over herberekeningen

De AFMP en de MARVER ontvingen de afgelopen weken veel vragen van leden over de herberekeningen van onder meer de UGM-uitkering en de FLO-uitkering. Deze herberekeningen betreffen de verhogingen met terugwerkende kracht van deze uitkeringen, zoals die zijn vastgelegd in het onlangs bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. In dit bericht informeren we je over de data waarop de uitbetalingen plaatsvinden.

- Voor defensiemedewerkers in actieve dienst is dit de maand augustus;
- Voor wachtgelders en (B)WW’ers (bij WW+) is dit de maand augustus;
- Voor UGM’ers (bij ABP) is dit de maand september;
- Voor FLO’ers (bij ABP) is dit de maand januari;

Eenmalige uitkering
Wij kregen ook veel inhoudelijke vragen over het recht op de eenmalige uitkering, die is afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord. De peildatum van deze eenmalige uitkering is 1 juli 2022. Was je op deze datum in actieve dienst of was je op die datum UGM’er, FLO’er, (B)WW’er of wachtgelder? Dan kun je de eenmalige uitkering tegemoet zien. Ben je naast je UGM-uitkering ook nog werkzaam als burgermedewerker bij Defensie? Dan heb je uiteraard maar recht op één keer deze uitkering.

Meer over:
AVW