24 januari 2020

Vakbondscontributie in cafetariamodel

Via DIDO Selfservice, zichtbaar als ‘Uitruil vakbondscontributie’, kan dit jaar de vakbondscontributie als doel aan het cafetariamodel worden toegevoegd. Dit is een gemaakte afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Je kunt de aanvraag voor het indienen van deze belastingvrije vergoeding alleen uitruilen met het brutosalaris. Daarna wordt hetzelfde gedeclareerde bedrag netto uitgekeerd bij de betaling van je salaris.

Je kunt de aanvraag voor het indienen van deze belastingvrije vergoeding alleen uitruilen met het brutosalaris. Daarna wordt hetzelfde gedeclareerde bedrag netto uitgekeerd bij de betaling van je salaris. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je lid moet zijn van een erkende vakbond, die is aangesloten bij een centrale voor overheidspersoneel. Als AFMP-lid voldoe je in elk geval aan deze voorwaarde. Als je de contributie nog niet op je salaris laat inhouden, zal je zelfstandig bewijzen moeten uploaden. Een omslachtige werkwijze. Daarom is ook dit in onze ogen een goede reden om dit automatisch via de AFMP te laten verlopen. Je kunt hierover contact opnemen met onze ledenadministratie via dit e-mailadres.

Meer over:
C&R
AVW