29 augustus 2023

Vaste aanstellingen voor manschappen

De vakbonden hebben samen met Defensie afspraken gemaakt over vaste aanstellingen voor manschappen; soldaten der 1e, 2e en 3e klasse, korporaals en korporaals der 1e klasse van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, matrozen der 1e, 2e en 3e klasse en mariniers der 1e, 2e en 3e klasse van de Koninklijke Marine en marechaussees der 1e en 2e, 3e en 4e klasse van de Koninklijke Marechaussee. Dankzij de afspraken krijgen alle collega’s in deze rangen en standen, die FPS2 zijn of worden, een vaste aanstelling. Deze aanstelling kan alleen worden geweigerd als zij aantoonbaar niet goed functioneren.

Alle militaire collega’s hebben door de afspraken de zekerheid van een vaste baan. Behoor jij tot  één van de bovengenoemde rangen en standen en krijg jij bij goed functioneren dus een vaste aanstelling? Dan hoef je niets te doen. Defensie komt vanzelf bij je op het net.

Rechten en plichten

De vaste aanstelling brengt rechten en plichten met zich mee. Defensie zal moeten investeren in de ontwikkeling van de desbetreffende collega’s. Indien mogelijk worden zij ontwikkeld tot het niveau van onderofficier of officier. Defensie zal voldoende tijd en geld moeten investeren in het faciliteren van opleidingen. Op hun beurt moeten de collega’s ook de bereidheid tonen om zich door te ontwikkelen. Hiervoor kunnen zij opleidingen volgen, maar bijvoorbeeld ook een functie op een andere plaats accepteren. Dat laatste kan natuurlijk op eigen verzoek als een collega op een andere functie meer ontwikkelkansen ziet. Alles zal in goed overleg met de werkgever plaatsvinden. Dit gebeurt natuurlijk ook op basis van redelijkheid. Pas als een collega voortdurend laat zien dat hij of zij zich niet verder kan of wil ontwikkelen, kan ontslag worden verleend. Defensie heeft dan de plicht om hem of haar naar ander betaald werk te begeleiden.

Fysiek zwaar werk
Soms zal sprake zijn van fysiek zwaar werk. Omdat de gemiddelde leeftijd van de manschappen groeit, zijn er afspraken gemaakt met Defensie om te voorkomen dat collega’s zich kapot werken. Verder liggen er afspraken op tafel om ervoor te zorgen dat deze collega’s de dienst op een financieel acceptabel niveau met leeftijdsontslag kunnen verlaten. Uitgangspunt blijft echter dat collega’s zich voor die tijd al hebben ontwikkeld tot (onder)officier.

Kort tijdsbestek
Om dit jaar nog duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de collega’s, zijn de afspraken in een relatief kort tijdsbestek gemaakt. Hierdoor zijn deze niet op de kleinste details doorgesproken en afgestemd. Hierover moeten we in de toekomst verdere afspraken maken. Het belangrijkste voor nu is dat iedereen zekerheid heeft over zijn of haar toekomst bij Defensie. Treden er door de afspraken toch onvoorziene of gewenste effecten op? Dan lossen we die samen met Defensie op. 
De werkgever zal verdere informatie aan de desbetreffende collega’s verstrekken. Heb je als AFMP-lid ondertussen dringende vragen? Stel deze vragen dan via dit e-mailadres: ib@afmp.nl. De exacte afspraken die met Defensie zijn gemaakt, vind je, net als de antwoorden op veel gestelde vragen, onder dit artikel.

De met Defensie gemaakte afspraken

Veel gestelde vragen & antwoorden 

Meer over:
FPS