15 februari 2014

'Veiligheid heeft een prijs' zegt AFMP-voorzitter tijdens FNV-demonstratie

De AFMP is niet akkoord met het streven van minister Hennis-Plasschaert om binnen de krijgsmacht in 2020 vijfentwintigduizend in plaats van de huidige zesduizend arbeidsplaatsen relatief goedkoop te laten vervullen door reservisten. Dat maakte AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels op zaterdag 30 november bekend tijdens de start van de FNV-campagne voor meer koopkracht en echte banen.

Ruim 9.000 mensen kwamen die dag naar Utrecht voor de aftrap van de FNV-campagne en tegen de keuze van het kabinet om nog eens zes miljard extra te bezuinigen en lasten te verzwaren. FNV Veiligheid – het samenwerkingsverband tussen de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond – was vertegenwoordigd met ruim honderd leden en bestuurders.

Jaarbeurs
De manifestatie begon in de Jaarbeurs, waar ’s ochtends vanaf 11.00 uur in meerdere zalen vakbondsleden bijeenkwamen om de gevolgen van het kabinetsbeleid voor hun sector te bespreken: leerkrachten, metaalwerkers, bouwvakkers , thuiszorgers, verpleegkundigen, schoonmakers, mensen uit sociale werkplaatsen, senioren en politie- en defensiemedewerkers.

Flexibilisering
FNV Veiligheid hield haar bijeenkomst in de Julianazaal. NPB-voorzitter Han Busker hield daar een toespraak over de sociaal-economische toestand in Nederland en de verkeerde keuze van het kabinet voor bezuinigen in plaats van investeren. Inhakend op het thema ‘echte banen’ vroeg hij aandacht voor de ‘doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen hebben een vast contract. Dat is een groot probleem voor werknemers, voor de kwaliteit van het werk en voor de economie.’ Hij vertelde dat die trend bij de politie tot uiting kwam in het streven van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om het aantal vrijwilligers in de ondersteuning de komende jaren fors uit te breiden.

Reservisten
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels bekritiseerde in haar toespraak het streven van minister Hennis-Plasschaert om het aantal reservisten binnen de krijgsmacht in 2020 te hebben opgevoerd van 6.000 tot pakweg 25.000. ‘En dan niet alleen meer voor specifieke functies als bijvoorbeeld tolken, maar ook voor het uitvoeren van basistaken. De minister zegt dat daarmee niet naar vervanging van vast militair personeel wordt gestreefd, maar naar verrijking daarvan. En dan zeg ik: maak dat de kat wijs. Want de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheidsregelingen voor de reservist zijn stukken slechter dan die van het vast personeel. Binnen Defensie hebben we al meer dan genoeg flexibiliteit. Een grote tweede flexibele schil erbij leidt alleen maar tot nog meer onzekerheid en daar zit het Defensiepersoneel echt niet op te wachten.. We zijn niet tegen inzet van reservisten, maar die moeten niet de gaten gaan vullen die door de bezuinigingen zijn ontstaan.’

Koopkracht
Inhakend op het thema ‘meer koopkracht’ herinnerde Snels de aanwezigen eraan dat in het Sociaal Akkoord een bedrag van 200 miljoen is afgesproken voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. ‘Dat geld laten we natuurlijk niet in de portemonnee van het kabinet zitten. Samen met de andere Defensiebonden gaan wij ons er sterk voor maken dat een deel van dit geld gebruikt wordt om het Defensiepersoneel er op korte termijn wat geld bij te geven - bij het salaris of de dertiende maand bijvoorbeeld. Ik ga u geen gouden bergen beloven, maar wel dat er wat geld in uw loonzakje bij gaat komen. Recent AFMP-onderzoek heeft aangetoond hoe slecht het binnen de krijgsmacht gesteld is met het vertrouwen in de leidinggevenden. Een klein gebaar op beloningsgebied is wel het minste wat de Defensietop kan doen om het vertrouwen een klein beetje te herstellen.’

Militaire vrachtwagen
Na afloop van de bijeenkomst in de Julianazaal vertrok de afvaardiging van FNV Veiligheid naar de Grote Hal, voorafgegaan door een doedelzakspeler en een trommelaar. In die hal had FNV Veiligheid een enorme militaire vrachtwagen gestationeerd, met in de laadbak een manshoog actiespandoek. Aangezien alle 9.000 deelnemers zich om deze truck heen moesten bewegen trok FNV Veiligheid hiermee veel aandacht.

Grote Hal
In de Grote Hal verschenen om te beginnen een stuk of acht vakbondsbestuurders op het podium, die vertelden wat er ’s ochtends bij hen in de zaal was besproken en geconcludeerd. Namens FNV Veiligheid vertelde Anne-Marie Snels dat er zowel binnen Defensie als bij de politie een eind moet komen aan het vervangen van echte banen door vrijwilligers en flex-krachten. ‘Politievrijwilligers en reservisten zijn zeker nodig, maar niet ter vervanging van vaste banen. Daar gaan wij als bonden mee aan de slag: we willen afspraken over aantallen vast personeel in verhouding tot flex-personeel en over de voorwaarden waaronder flex-personeel wordt ingezet.’

Bezuinigingen
Ook betoogde ze met klem dat het zo langzamerhand maar eens afgelopen moest zijn met de bezuinigingen op Defensie en de politie. ‘Nog meer bezuinigen gaat ten koste van de veiligheid in onze samenleving. En die is in het belang van iedereen! We willen toch allemaal dat bijvoorbeeld Schiphol en de Rotterdamse haven worden beveiligd? Dat er blauw op straat loopt? Dat bij ongevallen, inbraken, grote branden de militair of politieagent klaarstaat? Onze leden willen dat er een eind komt aan de bezuinigingen op de veiligheid. Dat is niet alleen in hun belang, maar in ieders belang. Veiligheid heeft een prijs.’

Fluitconcert
Daarna verscheen minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het podium om de demonstranten de hand te reiken. ‘We gaan als Nederland door misschien wel de diepste crisis in 80 jaar. Daar kunnen we uitkomen als we samenwerken. Ik ben jullie bondgenoot,’ zei Asscher. Afgaande op het fluitconcert dat losbarstte bleken de aanwezigen daarvan niet overtuigd. De minister zette zich zichtbaar schrap en vervolgde: ‘Maar dan heb ik wel jullie steun nodig en moeten we elkaar niet uitfluiten. Dan bereiken we niets.’ Hij verliet onverrichterzake het podium weer.

Meer te besteden
FNV-voorzitter Ton Heerts kreeg een aanzienlijk warmer welkom. Tot groot genoegen van de aanwezigen trok hij fel van leer tegen de ‘doorgeslagen miljardenbezuinigingen’ van het kabinet Rutte-II. Ook de zojuist vertrokken Lodewijk Asscher kreeg een veeg uit de pan: ‘Stop met het plan om mensen in de bijstand te dwingen werk te doen dat voorheen betaald werd. Investeer in mensen, zodat ze weer vertrouwen krijgen. Dan durven ze weer te besteden en komt de economie weer op gang,’ aldus Heerts.

Investeren in mensen
Ook wat de koopkracht betreft had Heerts een duidelijke boodschap: ‘Wij eisen een fatsoenlijke loonsverhoging van drie procent waar dat kan, na al die jaren van matiging. En dan zegt meneer Wientjes dat de werkgevers dat niet kunnen betalen: ‘Denk toch om de kaasboer op de hoek!’ Dan zeg ik: flauwekul! Lariekoek! Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan door een looneis van de FNV. Er is bij veel bedrijven geld zat. Die hebben geld op de plank liggen, maar weigeren te investeren in vernieuwing en hun mensen. Of ze denken alleen aan hun aandeelhouders. Wij willen dat ze weer gaan investeren in mensen – in jullie! En daar wordt uiteindelijk ook de kaasboer op de hoek blij van, meneer Wientjes.’

De manifestatie eindigde met een mars van zo’n anderhalf uur door Utrecht, met voorop FNV-voorzitter Ton Heerts. Die keek tevreden terug op de bijeenkomst: ‘Dit is een veelbelovende start. Het is heel inspirerend om zoveel actieve leden te ontmoeten die er met elkaar iets van willen maken en met elkaar bespreken hoe ze hun eisen voor koopkracht en echte banen kracht gaan bijzetten.’

Meer over:
BVJ