24 februari 2022

Verkiezingen VO ABP: maak kennis met onze VO-kandidaten

Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, dat het bestuur van dit pensioenfonds gevraagd en ongevraagd adviseert. Het gaat om 19 zetels namens de ABP-deelnemers en 13 zetels namens de ABP-gepensioneerden. Daarom zijn van 4 t/m 25 april a.s. verkiezingen uitgeschreven. Op de kandidatenlijst van de ACOP FNV-fractie voor het VO staan drie namen waarop jij als deelnemer of gepensioneerde kunt stemmen: Bert Weeren namens de ABP-gepensioneerden en Jeroen Maat en Arjan Roos namens de ABP-deelnemers.

In de op 26 maart verschijnende uitgave van ons ledenmagazine OpLinie stellen Bert, Jeroen en Arjan zich in drie interviews aan jullie voor. Hun in deze interviews verwoorde motivatie voor hun VO-kandidatuur delen we nu alvast kort met jou.

Bert Weeren
Bert Weeren (69) maakte de afgelopen zittingsperiode deel uit van het VO ABP en stelt zich enthousiast opnieuw kandidaat namens de AFMP en de MARVER. “Als ik word gekozen, ga ik me opnieuw volledig inzetten voor onze gepensioneerde collega’s,” zegt Bert in zijn OpLinie-interview. “Mijn motto bij mijn nieuwe kandidatuur is ‘Er moet duurzaam en verantwoord geïndexeerd gaan worden’.”

Jeroen Maat
Jeroen Maat (51) werd in 2012 via de AFMP gevraagd voor de toenmalige deelnemersraad van ABP en was hij van 2014 t/m 2018 al eerder actief voor het VO. “Ik heb mij als pensioenspecialist weer kandidaat gesteld, omdat pensioen de duurste arbeidsvoorwaarde van Defensie is,” benadrukt Jeroen. “Ik geloof oprecht in de meerwaarde van medezeggenschap en in solidariteit binnen ons gezonde pensioenfonds van onderwijs en overheid. Mijn belangrijkste streven is om deze oudedagvoorziening in goede staat te houden en waar mogelijk te verbeteren.”

Arjan Roos

Als burgermedewerker bij Defensie stelt Arjan Roos (44) zich voor het eerst verkiesbaar voor het VO ABP. “Ik vind het belangrijk dat zowel gepensioneerden als toekomstig gepensioneerden erop kunnen vertrouwen dat de inleg in het pensioenfonds zo wordt gebruikt dat er voor beide groepen een fatsoenlijk pensioen is,” vertelt Arjan. “Dit belang moet het ABP-bestuur bij alle besluiten voor ogen hebben. Daarom moet ABP behoorlijk worden beheerd en dient de inleg alleen ten goede te komen aan de pensioenen. Door verantwoord te beleggen, kan ABP niet alleen zorgen voor een goed pensioen voor alle generaties. Het kan ook een grote rol spelen in het oplossen van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de woningmarkt."

De komende tijd kun je op onze website, in onze ledenapp en via onze social media-kanalen veel meer lezen over de met rasse schreden naderende verkiezingen voor het VO ABP!

Meer over:
ABP-VO