27 december 2017

Vernieuwde PA Kaderraad

Per 8 december jl. is er een nieuwe PA-kaderraad. Die dag werden de nieuwe kandidaten Bert Weeren en Rob van Draanen verkozen. John Knottenbelt, Bas Dielissen, Ap Arts, Henk van Soest en Gerrit Schmidt werden herkozen. We hebben Cees de Jager en Jan Verhoeven bedankt voor hun inzet.

De volgende kaderraadsleden hoefden niet te worden herkozen, omdat ze volgens het rotatieschema blijven zitten: Henk Janssen, Henk Heitink, Robert van Doorn, Rob Laagland en Wim Starren.

Reservezetel
De PA-kaderraad telt vooralsnog 12 zetels, op basis van het huidige aantal leden en ook na aanpassing van het reglement. Omdat het definitieve ledenaantal voor 2018 nog niet vaststaat, zal bij een vermindering van een zetel een reserveplaats ontstaan. Medio januari (na de 15e) stellen we het definitieve aantal kaderraadsleden vast.