Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Wat een hectiek!

En dan ligt er ineens tóch een arbeidsvoorwaardenresultaat. Dat zal menigeen verrast hebben. We zaten immers samen met alle bonden volop in een actietraject, in de voorbereiding naar grotere acties om de druk flink op te voeren.

Maar je kent het gezegde, ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. En alles viel ook ‘samen’, er verscheen een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over Mali op basis waarvan minister Hennis besloot haar functie neer te leggen. Er was heel veel ‘gedoe’ rondom de eindloonregeling, het pensioen van de militairen. En er werd sinds de zomer ‘achter de schermen’ druk gepoogd om alsnog tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Er moesten héél veel ballen in de lucht worden gehouden. Er was héél veel hectiek. Mét resultaat, zowel een arbeidsvoorwaardenresultaat als een oplossing rond de pensioenen. Dat resultaat kwam er omdat we elkaar ‘vasthielden en doordouwden’, binnen de AFMP én samen met de andere vakbonden. En ‘tijdelijk’ minister Klaas Dijkhoff had daar beslist een positief aandeel in.

Laat je stem horen

En wordt het dan nu wat rustiger? Het antwoord is nee, er is en blijft fors werk aan de winkel. Voor jullie én voor ons! Een arbeidsvoorwaardenresultaat is nog geen akkoord, daar gaan de leden over, dus laat uw stem horen. En realiseer je dat in een arbeidsvoorwaardenresultaat voor iedereen wat ‘moet zitten’, of je nu jong óf wat ouder bent. En komt het tot een akkoord, dat weten we na de achterbanraadplegingen, dan gaan we onder andere snel aan de slag met een nieuw loongebouw, een nieuwe militaire pensioenregeling en volgend jaar ook weer een nieuwe cao.

Nieuw perspectief?

Er is een nieuw Kabinet, een nieuwe minister én een staatssecretaris. De AFMP wenst minister Ank Bijleveld-Schouten (CDA) en staatsecretaris Barbara Visser (VVD) veel wijsheid en succes toe. Inmiddels is ook duidelijk dat er de komende vier jaar 1,5 miljard euro bijkomt bij het defensiebudget. Dat is bij lange na niet voldoende om de defensieorganisatie weer op orde te brengen, laat staan dat je fors kunt gaan investeren. En wat mij betreft wordt er vooral geïnvesteerd in personeel, want mensen máken de organisatie. De onderbezetting is fors, de werkdruk hoog. de taken zijn niet afgenomen én er is nog steeds een heleboel mis in de organisatie. Dat blijkt ook wel uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Het meest schokkend was de conclusie van OVV-voorzitter Joustra dat er in een paar jaar tijd drie onderzoeksrapporten van de OVV zijn verschenen die allemaal wat zeggen over de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen Defensie. Dat er door de OVV tal van aanbevelingen zijn gedaan, maar dat hij geen zichtbare veranderingen ziet binnen defensie wat de OVV grote zorgen baart. En dat, zoals Joustra aangaf, “er geen cultuur is waar signalen van de werkvloer worden opgepakt”. Waar kennen we die ook al weer van? Juist, uit het onderzoek wat we hielden onder het defensiepersoneel. Ik deel de zorgen van de OVV.

Boodschap aan de top

Ik heb in ieder geval al een paar boodschappen aan de nieuwe minister, de staatsecretaris en CDS Bauer: neem signalen van de werkvloer serieus, zorg dat er een open cultuur komt waarin mensen hun mond open durven doen, straf dat niet af maar pak dat positief op. Investeer in vertrouwen. Wees transparant, en wordt een lerende organisatie. Straal dat alles ook uit als politieke en ambtelijke top én pak het op! En zullen we vervolgens ook afspreken dat politieke belangen nóóit meer boven de veiligheid van het defensiepersoneel gaan? Er zijn de afgelopen jaren té veel collega’s onnodig gestorven!

Ik ga binnenkort maar eens een kopje koffie drinken op Plein 4, en nader kennis maken met de beide dames. Dan kan ik ze dat gelijk vertellen.