22 juli 2015

Website ASD gelanceerd www.scholingsfondsdefensie.nl

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

De stichting ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de vier Defensievakbonden. ASD is actief sinds 1995. Vanaf dat jaar is vrijwel jaarlijks gebruik gemaakt van Europese subsidiegelden voor scholingsactiviteiten binnen de Defensie-onderdelen.

De website markeert een nieuwe fase in het bestaan van ASD, namelijk de start van activiteiten die worden ondernomen in het kader van het sectorplan Politie/Defensie waarvoor subsidie is verkregen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De maatregelen in het sectorplan zijn vooral gericht op instroom, vakbekwaamheid en mobiliteitsopleidingen op diverse niveaus. Deze laatste opleidingen zijn bedoeld om de kansen van Defensiemedewerkers op arbeidsmarkt te vergroten zowel binnen Defensie als buiten Defensie.

Daarnaast bevat het sectorplan ook maatregelen die door Defensie samen met de sector Politie worden uitgevoerd.

Naast inhoudelijke informatie over de projecten bevat de website tevens informatie over de samenstelling van het bestuur van ASD.

www.scholingsfondsdefensie.nl

Meer over:
BVJ
L&K