1 september 2023

Wel degelijk bestemmingswijziging mogelijk tijdens dienplicht

Af en toe wordt de AFMP benaderd door leden, die tijdens hun dienplicht de overstap naar een andere OPCO willen maken. Vaak krijgen zij van het zendende OPCO te horen dat dit niet kan omdat de dienplicht nog loopt of omdat ze nog niet beschikbaar zijn.

De AFMP maakte onlangs met succes bezwaar tegen de weigering van de Marine om een militair tijdens de dienplicht te laten overgaan naar het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Volgens een nota van REPOS kan het bestaan van een dienplicht of de beschikbaarheid van een militair namelijk geen reden zijn om een bestemmingswijziging af te wijzen.