5 juli 2018

Welkom en afscheid tijdens de jaarlijkse BV

De 38e Bondsvergadering (BV) van de AFMP vond dit jaar plaats in het hoofdkantoor in Utrecht. Zoals altijd bestaat deze voor een groot deel uit formele, vaststaande punten. Dit jaar werd er echter ook afscheid genomen van meerdere bestuursleden en kaderleden en werd er een nieuwe secretaris benoemd.

Voorzitter Anne-Marie Snels trapte de BV af met haar openingstoespraak. Hierin herinnerde zij de aanwezigen dat we soms, in het vuur van de strijd die we dagelijks leveren, vergeten om onze zegeningen te tellen en de resultaten die we boeken. “Na jarenlange strijd is het AOW-gat bij Defensie toch maar mooi 100% opgelost. In veel andere sectoren met zware beroepen zijn ze jaloers op ons. Na eveneens een jarenlange strijd hebben we een fatsoenlijke regeling afgesloten voor alle chroom-6 slachtoffers op de POMS-sites. En ik voorspel jullie, die gaat er over enige tijd ook komen voor andere locaties waar met chroom-6 is gewerkt. En natuurlijk gaan we onze leden bijstaan, ook met een eventueel aanvullende schadeclaim.”

Niet alleen op deze langslepende dossiers zijn dit jaar resultaten geboekt. “Er werden afspraken gemaakt voor een ANW-hiaat verzekering met Loyalis, nadat het ABP de ANW-compensatie, ondanks onze waarschuwingen, afschafte. Er is ook al een tijd een onafhankelijk meldpunt voor defensiemedewerkers die melding willen doen van misstanden. Dat onafhankelijke meldpunt is er gekomen dankzij druk van ons en twee andere centrales.”

In haar speech had Snels ook een boodschap aan de Minister en staatssecretaris. Deze kun je hier terugkijken.

Formaliteiten
Na haar speech begonnen enkele formele zaken die horen bij de jaarlijkse vergadering. Deze werden vlot afgewerkt waardoor de BV aankwam bij de samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB). Volgens het rooster waren René Schilperoort, Elske Douma en Amin Michel aftredend. René Schilperoort heeft zich herbenoembaar gesteld en is door de BV opnieuw benoemd tot vicevoorzitter/onderhandelaar. Elske Douma (lid AB) en Amin Michel (secretaris/penningmeester) hebben hun functie neergelegd. Elske was afwezig, van haar is op een eerder moment al afscheid genomen. Tijdens de BV werd ook van Amin formeel afscheid genomen.

Benoemingen
Thijs Bom heeft zich kandidaat gesteld voor het AB. De toetsingscommissie en het Algemeen Bestuur hebben voor hem een positief advies aan de BV gegeven. De BV ging dan ook akkoord met zijn benoeming.

Uit de procedure voor de functie secretaris en penningmeester heeft de toetsingscommissie samen met het Algemeen Bestuur Pauline de Casparis met bindende voordracht voorgedragen voor deze functie. Pauline is geen onbekende voor de meeste kaderleden want zij is al bijna 10 jaar betrokken bij de AFMP. Ook stond zij als advocaat aan de wieg van verschillende procedures over bijvoorbeeld de ‘eigen huishouding’ en het AOW-gat. Pauline werd met een overtuigend applaus door de BV benoemd als nieuwe secretaris en penningmeester van de AFMP. Klik hier om meer over Pauline te lezen.

Afscheid
Naast het afscheid van de bestuursleden waren er ook enkele kaderleden waarvan afscheid werd genomen. Jan Robben nam afscheid van de Financiele Advies Commissie (FAC) maar blijft nog wel actief als contactpersoon voor de PA. Rob Laagland is actief geweest als kaderraadslid Post-Actieven (PA) en als onze vertegenwoordiger in het FNV-ledenparlement. Martin punt gaat met UKW en neemt daarmee afscheid als kaderlid. Bas Dielissen is als kaderlid in verschillende commissies actief geweest en stopt nu ook met de Toetsingscommissie. Bert Weeren is al enige tijd vertrokken als sectorhoofd PA maar tijdens de BV werd hier officieel voor de hele vereniging nog even bij stilgestaan. Stilstaan kan Bert echter niet want hij is als kaderlid teruggekomen, o.a. als belastinginvuller en onze vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. De AFMP bedankt al deze leden voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid voor de vereniging.

Anne-Marie sloot de vergadering af door ook alle huidige kaderleden te bedanken voor hun inzet en een fijne vakantie te wensen.