23 juni 2014

* Werken bij Pon/VW? Denk aan sociaal plan!

### link naar akkoord sociaal plan 12/2/2014 toevoegen ### Kun je bij Pon/VW aan de slag? Als monteur, in de logistiek of in een andere functie die draait om de Amarok, de vervanger van de Mercedes Defender? Wees je dan bewust van de gevolgen van de keuze die je maakt. Defensie heeft het onderhoud voor de nieuwe Amarok voertuigen namelijk via een lease constructie uitbesteed.

Daar heeft vooraf geen overleg met de bonden over plaatsgevonden. Er is daardoor nog geen sociaal plan omdat Defensie hier te laat mee is, Pas dinsdag 17 juni is hier op aandringen van de bonden in het overleg over gesproken. Een sociaal plan geeft bij een uitbesteding zoals bij die van de Amarok pick-up truck bepaalde garanties. Het gaat dan om het personeel dat meegaat met het werk dat wordt uitbesteed en eventueel aan de slag kan bij de zogenaamde marktpartij. En garanties zijn nodig als bijvoorbeeld je baan bij Pon/VW op de tocht komt te staan, in het geval het met het bedrijf niet goed gaat. Die kans is misschien klein, maar toch vindt de AFMP het belangrijk om je als lid hierop te wijzen. Zodat je de keuze in het volle besef van de mogelijke gevolgen maakt.

Sociaal statuut
Het sociaal plan is nog onderwerp van overleg tussen Defensie en de militaire vakbonden. Inhoudelijk kunnen we er nog niets over melden, behalve dan dat het gebaseerd zal zijn op het Sociaal Statuut Uitbestedingen. Per uitbesteding aan een marktpartij wordt op basis van dit statuut nader maatwerk geleverd. 

Zodra het sociaal plan voor de uitbesteding van de Amarok rond is zullen we via deze website er meteen melding van maken.

Meer over:
L&K