1 februari 2023

Wil jij kaderlid worden bij de Sector Postactieven?

Omdat de twee kaderleden Koos Stauthamer en Ron Groenewegen sinds kort deel uitmaken van het AFMP-bestuur en ons erelid John Knottenbelt onlangs is overleden, zijn er binnen de Sector Postactieven drie vacante posities als kaderlid.

Lijkt het je interessant om als kaderlid mee te praten over postactieve zaken en verenigingsaangelegenheden die belangrijk zijn voor deze sector? Dan kun je contact opnemen met Paul Engelbertink, Sectorhoofd Postactieven van de AFMP, via e-mail of telefoon: 06-12905748.
Wil jij je kandidaat stellen? Dan heb je nog tot uiterlijk zaterdag 4 maart de tijd om dit aan ons door te geven via bovengenoemde link. De verkiezingen voor de kaderleden van de Sector PA vinden op 8 maart plaats tijdens het kaderberaad.

Actieve rol
Zodra je als militair of burger met leeftijdsontslag/pensioen gaat, treedt je toe tot de Sector Postactieven van de AFMP. Zoals je misschien weet, bestaat deze sector uit kaderleden die de belangen van onze leden behartigen en deze bespreken met het AFMP-bestuur en met de andere sectoren van onze bond voor actieve militairen en burgermedewerkers. Kaderleden spelen een actieve rol bij het beleid en de uitvoering hiervan als het gaat om de belangen van onze postactieve leden. Zij komen regelmatig bij elkaar in de zogeheten kaderraad, waarin gekozen leden in de positie van kaderlid zitting hebben. De kaderraad vertegenwoordigt de Sector PA tijdens de Bondsvergaderingen en de Sectorenberaden van de AFMP.

Drie vacante posities
Volgens de statuten mag de Sector PA uit 10 kaderleden bestaan (per 500 leden 1 kaderraadslid + 1). De aan het kaderberaad deelnemende kaderleden, groepshoofden en contactpersonen kiezen de kaderleden. Door het toetreden van de kaderleden Koos Stauthamer en Ron Groenewegen tot het Algemeen Bestuur van de AFMP en het overlijden van ons erelid John Knottenbelt zijn er binnen de Sector PA dus drie posities vrijgekomen als kaderlid.