25 april 2024

Woon onze 49e Bondsvergadering bij!

In restaurant De Witte Raaf aan de Nieuwe Haven te Den Helder vindt op 21 juni 2024 de 49e Bondsvergadering van de AFMP plaats. Als AFMP-lid kun je deze van 9.00 tot 11.30 uur durende BV uiteraard bijwonen. Aansluitend krijg je een lunch voorgeschoteld. De agenda van de BV onthullen we binnenkort via onze website en ledenapp.

Meld je aan voor onze BV via dit e-mailadres. Tijdens deze vergadering word je als lid vertegenwoordigd op de manier, zoals die staat omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De vergaderstukken van de 49e BV zijn vanaf 23 mei a.s. in het bezit van onze sectorhoofden. Niet-kaderleden kunnen deze na deze datum opvragen bij het AFMP-secretariaat via info@afmp.nl.

Meer over:
Vereniging