Deze maatregel geldt tot de invoering van een nieuw personeelssysteem. Wanneer wordt de invoering hiervan voorzien?

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is de afspraak gemaakt dat uiterlijk binnen 3 jaar (oktober 2020) Defensie en de sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem. Het huidige FPS-systeem zal dan worden verlaten.

Meer over:
FPS