Er wordt benadrukt dat een vaste aanstelling ook kan impliceren dat ik mij dien om- of bij te scholen en in voorkomend geval op een andere locatie geplaatst wordt. Waarom is dit?

Deze afspraak geeft u de zekerheid op een vaste aanstelling en is geen functie- of standplaatsgarantie. De mogelijkheid kan zich voordoen dat u werkzaam bent binnen een dienstwapen of (sub)dienstgroep waar door de organisatie aan u onvoldoende toekomstperspectief kan worden geboden. Defensie garandeert u, bij goed functioneren, een vaste aanstelling. Om de mogelijkheden op toekomstperspectief en een loopbaan binnen Defensie mogelijk te maken mag van u verwacht worden dat u in voorkomend geval de bereidheid toont om u te laten om- of bijscholen zodat u ook binnen de organisatie werkzaam kan blijven. Dit kan ook op een andere locatie zijn.

Meer over:
FPS