Geldt de loonontwikkeling alleen voor actief defensiepersoneel?

Nee, de salarisverhogingen en éénmalige uitkeringen uit deze cao werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.