Hoe verhoud de loonontwikkeling bij Defensie ten opzichte van andere sectoren?

De looptijd van de cao voor defensie is vaak niet hetzelfde als bij andere sectoren. Een goed vergelijk is daarom niet altijd te maken omdat er dan al snel zaken worden meegeteld die al in een eerdere CAO zijn afgesproken. Als je vanaf 1 januari 2018 tot aan het eind van de looptijd van dit resultaat op 31 december 2020 bij elkaar optelt, is de loonontwikkeling bij defensie hoger dan bij de andere sectoren.