Treden de eventuele negatieve effecten op het pensioen direct op?

Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling kunnen er al negatieve effecten optreden. Die worden op basis van de afgesproken systematiek gecompenseerd.