Waarom is de afspraak over de garantietoelage gemaakt?

Zonder die afspraak zouden militairen met een garantietoelage niets merken van de loonsverhogingen die zijn afgesproken. Die loonsverhogingen zouden dan namelijk wegvallen in de garantietoelage en die militairen zouden dan niet boven het niveau van het minimumloon uit kunnen komen.

Meer over:
Loongebouw