Waarom moet de huidige militaire eindloonregeling eigenlijk verdwijnen?

Daar zijn meerdere redenen voor:

  • Door het Kabinetsbeleid, de voorwaarden van de Nederlandse Bank en de fiscus is de militaire eindloonregeling de afgelopen jaren - noodgedwongen - fors verslechterd.
  • Daardoor is de regeling complexer geworden en moeilijker uit te voeren. Die verslechteringen merkt het personeel ook.
  • Daarnaast is de pensioenpremie de afgelopen jaren fors gestegen, en dat merk je iedere maand op je loonstrook.
  • De militaire eindloonregeling pakt verder voor jonge militairen slecht uit. Zij bouwen door deze regeling de eerste jaren weinig tot geen pensioen op. En als ze defensie tussentijds verlaten kunnen ze dat ‘pensioen-gat’ in een andere sector eigenlijk niet meer ‘inhalen’.
  • Een ander gevolg van al die maatregelen is dat veel militairen over een steeds kleiner deel van hun loon pensioen op kunnen bouwen.
  • Daarnaast is het maximaal toegestane opbouw percentage al een aantal keren verlaagd.

Door al die aanpassingen aan de militaire eindloonregeling, komen veel gewezen militairen er bij het bereiken van hun AOW-leeftijd achter dat ze op veel minder pensioen recht blijken te hebben dan ze dachten. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie voor de militaire eindloonregeling de komende jaren fors verder zal stijgen. En dat heeft directe negatieve inkomensgevolgen voor iedereen.