Waarom wordt er niet direct overgestapt op een marktconforme TOD?

Defensie en de bonden vinden het allemaal belangrijk om nu iets te doen aan de hoogte van de TOD. Daarom is nu een verhoging met 100% als eerste stap afgesproken. Defensie en de bonden moeten nog afspraken maken wat als een marktconforme TOD voor defensie moet worden gezien. Om die reden is afgesproken de verdere marktconformiteit van de TOD mee te nemen in de analyse, die ten behoeve van de invoering van het nieuwe bezoldigingssysteem gedaan zal worden.

Meer over:
TOD