Waarom wordt verbetering van de ZZF-compensatie pas per 1 augustus ingevoerd?

Omdat het lastig is om de compensatie-uren met terugwerkend kracht in te voeren en het niet mogelijk is de militair met terugwerkend kracht in de gelegenheid te stellen het op te nemen, gaat het per 1 augustus 2019 in. De verhoging van de vergoeding MA gaat wel per 1 januari 2019 in.