Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij als ik na 1 januari 2019 met UGM ben gegaan of nog met UGM ga?

Je valt dan volledig onder de nieuwe pensioenregeling. Ook in die nieuwe pensioenregeling blijft de opbouw tijdens de UGM-periode 50%. Door de lagere franchise en het hogere opbouwpercentage ga je tijdens je UGM-periode meer pensioen opbouwen dan onder de eindloonregeling het geval was. Daarnaast gaat ook voor UGM’ers de pensioenpremie omlaag ten opzichte van de eindloonregeling. Dat heeft voor de UGM-er een positief effect op het inkomen. Dat zorgt ervoor dat er ondanks de hoger pensioenopbouw geen negatief effect zal zijn op je inkomen.