Wordt er alleen een compensatie gegeven bij meerdaagse activiteiten op een weekend- of feestdag?

Nee. Naast de compensatie voor inzet ten behoeve van meerdaagse activiteit zijn er ook andere diensten en inzet die op een weekend- of feestdag een extra compensatie krijgen. Deze diensten staan vermeld in artikel 9 lid 4 en 5 van de regeling VROB. Een voorbeeld van zulke diensten is consignatie op de werkplek. Afgesproken is dat vanaf 1 januari 2020 per etmaal een vergoeding van 8 uur wordt toegekend. Indien deze uren door operationele omstandigheden niet opgenomen kunnen worden wordt deze vergoeding uitbetaald conform de huidige bedragen van art 9 lid 5.