10. Geldt de loonontwikkeling ook voor de Tijdelijke Toelage Loontabel?

Ja, de bedragen uit de TTL worden per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 verhoogd met dezelfde percentages als het salaris. Mensen die de TTL ontvangen, zien dus hun gehele inkomen (inclusief de TTL) met de genoemde percentages stijgen.