11. Als ik onverwachts een extra dag naar het werk moet, verandert dat mijn tegemoetkoming WWV?

Nee, er is straks nog steeds sprake van een forfaitaire tegemoetkoming op basis van vastgestelde tabelbedragen. Je tegemoetkoming gaat dus niet dagelijks wijzigen. Zie ook het antwoord bij vraag 7.

Meer over:
Mobiliteit