12. Ik ontvang een WW/BWW-uitkering. Krijg ik dan ook deze loonontwikkeling?

Nee, het is niet mogelijk de loonontwikkeling door te laten werken in uitkeringen zoals de WW-, WAO/WIA- en BWW-uitkering als je die al ontvangt. Verhoging van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen kan alleen plaatsvinden als dat gebeurt op basis van de regels die voor deze uitkeringen gelden. Bijvoorbeeld door de indexatie afspraken die in de regelingen staan. Voor UGM/FLO-uitkeringen gelden andere regels. Zie vraag 8 en 19.