15. Waarom is er een verschil tussen wel/niet met het OV-bereikbare plaatsen?

Voor medewerkers die op een niet of minder goed met het openbaar vervoer bereikbare plaats hun werkplek hebben, is er geen andere mogelijkheid dan met eigen vervoer naar het werk te reizen. Er is voor die mensen dus geen keuze mogelijkheid. Reizen met openbaar vervoer is door de beschikbare reiskosten voorzieningen (OV-card) voor medewerkers goedkoper dan reizen met eigen vervoer. Omdat die keuze mogelijkheid op bepaalde locaties ontbreekt, is in een eerdere cao al afgesproken om voor die situaties een hogere kilometer bedrag te gebruiken bij het berekenen van de tegemoetkoming WWV. Het geven van een hogere kilometervergoeding voor deze situaties wordt voorlopig nog in stand gehouden.

Meer over:
Mobiliteit