17. Wordt de eenmalige uitkering van december 2021 uitgekeerd aan reservisten?

Ja, maar reservisten ontvangen in de meeste gevallen een deel van die éénmalige uitkering. Zij moeten daarvoor tussen 1 januari 2021 en 30 november 2021 in werkelijke dienst zijn geweest en recht op salaris hebben gehad. Afhankelijk van de duur van de opkomst in werkelijke dienst wordt de éénmalige uitkering naar rato berekend en aan de reservist uitgekeerd.