18. Wordt de eenmalige uitkering van december 2021 uitgekeerd aan defensiemedewerkers die in deeltijd werken?

Defensiemedewerkers die in deeltijd werken, ontvangen de éénmalige uitkering naar rato van het aantal uren dat zij werken. De formule daarvoor is € 1000,- maal de deeltijdfactor over 2021.