3. Wordt de inflatie over 2021 volledig structureel gecompenseerd door deze loonsverhoging?

Nee, de inflatie wordt met een loonsverhoging van 1% over 2021 niet structureel gecompenseerd. Als er naar de gemiddelde inflatie over 2021 gekeken wordt, komt de inflatie tot en met september 2021 op ongeveer 1,8% uit. De inflatie bedroeg in september 2021 volgens het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) 2,7%. Gelet op de actuele inflatiecijfers van het CBS en de verwachting dat de inflatie ook in de laatste maanden van 2021 rond de 2% zal uiykomen, betekent dit dat je, ook met de loonsverhoging van 1 januari 2022 van 0,4%, structureel aan koopkracht inlevert.