5. Wat wordt bedoeld met de MDIEU-subsidieregeling?

Als gevolg van het pensioenakkoord dat door het kabinet met de vakcentrales in 2020 is gesloten, heeft het kabinet vanaf 2021 tot en met 2025 per jaar 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatwerk om duurzaam en langer doorwerken te stimuleren. Volgens het kabinet kan dit gebruikt worden voor loopbaanbegeleiding, om- en bijscholingstrajecten, deeltijdpensionering en generatiepactregelingen, etc. Fondsen zoals het ASD, kunnen hiermee trajecten financieren zoals bv. leervouchers, een scholingsportal of een campagne loopbaanoriëntatie. Daarnaast kan de subsidie ook aangevraagd worden voor sectoranalyses en het starten van pilots in het kader van duurzame inzetbaarheid