7. Wat is het verschil als het geld wel helemaal in een structurele loonsverhoging wordt gestopt op 1 januari 2021?

0,4% extra structurele loonsverhoging vanaf 1 januari 2021 levert per 1000 euro maandsalaris een bedrag van (1000 x 0,4% x 12 =) 48 euro per jaar meer op dan nu het geval is. Dat betekent bij 2000 euro 92 euro, bij 3000 euro 140 euro etc. Daar staat tegenover dat als de 0,4% loonsverhoging ook op 1 januari 2021 wordt gegeven er een 350 euro lagere éénmalige uitkering mogelijk is, namelijk 650 euro in plaats van 1000 euro. In beide gevallen moet daar de inkomstenbelasting die voor de medewerker van toepassing is nog vanaf worden gehaald om te weten wat dit netto oplevert.