1. Hoe groot is de totale loonontwikkeling in deze cao-periode?

In totaal bestaat de loonontwikkeling in deze cao-periode (12 maanden en 1 dag) uit 1,4% aan structureel loon (dat wat er elke maand op je loonstrook bijkomt) Daarnaast vindt er in december 2021 een éénmalige uitkering plaats van 1000 euro. Dit eenmalige bedrag is bruto en pensioengevend.