15 juli 2022

EUROMIL

De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL) bevordert de sociale en professionele belangen van al het militair personeel in alle rangen in Europa. Zij benadrukt vooral het recht van mannelijke en vrouwelijke militairen om zich aan te sluiten bij onafhankelijke vakbonden en/of beroepsorganisaties.

Militairen zijn hoog gekwalificeerde werknemers die net als andere werknemers het recht hebben om hun sociale en professionele belangen te verdedigen. Tien jaar lange ervaring in vele landen toont aan dat militaire verenigingen betrouwbare partners zijn van de militaire overheid. Militaire verenigingen bemoeien zich niet met de taakstelling en operationele inzet van de krijgsmachten en beschouwen het militair straf- en tuchtrecht als een gegeven.

Meer over:
Euromil