31 januari 2024

Netwerk Veteranen FNV

Het Netwerk Veteranen FNV spant zich in om de positie van de Nederlandse veteranen te verbeteren. Soms treedt het netwerk nadrukkelijk als vakbond naar voren en soms wordt belangrijk lobbywerk gedaan in de Tweede Kamer. Dit doet het netwerk om aandacht te krijgen voor een specifiek standpunt dat van belang is voor de Nederlandse veteraan.

Militaire vakbonden worden steeds vaker geconfronteerd met zorgvragen over veteranenzorg van militair personeel en burgerpersoneel, dat actief is bij Defensie. Ook collega’s die inmiddels de dienst hebben verlaten en in de burgermaatschappij werken, zitten vaak met vragen.

De vraag die een veteraan aan het Netwerk Veteranen FNV stelt, is niet per definitie een roep om hulp. Veel veteranen zijn namelijk simpelweg op zoek naar een oud-collega. Soms is hun onderlinge contact verloren gegaan, omdat de veteraan is overgestapt van de militaire dienst naar een functie in de burgermaatschappij. Maar ook als een militair nog in dienst is, gaat het contact met collega-veteranen vaak verloren door de vele overplaatsingen, reorganisaties en nieuwe missies. Aan de huidige (na-)zorg voor (oud-)militairen is een lang groeiproces vooraf gegaan. Inmiddels is er veel geregeld en geborgd. Op momenten dat de zorg voor veteranen desondanks extra aandacht verdient, springt het Netwerk Veteranen FNV in.  

Via deze link ga je naar de website van het Netwerk Veteranen FNV.