17 januari 2018

Onze vereniging

De AFMP is de sterkst verenigde vakbond voor militair- en burgerpersoneel bij Defensie. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om je rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioen, reorganisaties, uitrusting en een veilige en gezonde werkomgeving.

Collectief doen wij dit met onze onderhandelaars en beleidsmedewerkers door in gesprek te gaan met de werkgever over arbeidsvoorwaarden en regelingen. Individueel helpen onze belangenbehartigers, juristen en advocaten jou bij een (dreigend) conflict met de werkgever door advies of juridische bijstand. In de medezeggenschap is de AFMP ook sterk vertegenwoordigd.

Sterk in aantal
De Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) is op 1 januari 1992 gevormd door de fusie van drie verenigingen, namelijk Ons Belang (OB), de Vereniging voor Militair Technisch en specialistisch Beroepspersoneel (VMBT) en de Algemene Militaire Pensioenbond (AMP).

De AFMP is aangesloten bij de grootste vakcentrale van Nederland, de FNV. Daarmee sta je als lid van de AFMP, samen met ruim 1 miljoen leden van de FNV, sterk. De AFMP is ook aangesloten bij de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) die zich met 400.000 leden specifiek inzet voor al het overheidspersoneel. Ook op Europees gebied zoekt de AFMP de samenwerking met bonden in andere landen via de Europese Organisatie van Militairen (Euromil, 500.000 leden).

Daarnaast werkt de AFMP samen met de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Marechausseevereniging (MARVER). In de zelfstandige vereniging FNV Veiligheid is de gezamenlijke werkorganisatie van onze drie bonden ondergebracht waardoor we onze leden nog beter kunnen ondersteunen en nog meer service kunnen bieden dan wanneer we dat alleen zouden moeten doen.

Met deze samenwerkingsverbanden en aantallen oefent de AFMP invloed uit op alle niveaus, zowel het ministerie van Defensie, de Nederlandse politiek als het Europees parlement.

Sterk in vereniging
De AFMP heeft een groot netwerk aan kaderleden. Op vrijwel elk onderdeel van Defensie is een contactpersoon van de AFMP aanwezig, daarmee zijn wij altijd dicht bij jou in de buurt. Onze sectorhoofden staan in nauw contact met deze contactpersonen maar zijn ook individueel te benaderen. Iedere sector kent ook een kaderberaad waarin ontwikkelingen binnen de sector worden besproken. Weten wie jouw sectorhoofd is? Klik hier om te kijken wie jouw aanspreekpunt is.

In het Sectorenberaad komen de kaderleden van de AFMP bijeen om het bestuur te informeren en adviseren over belangrijke zaken zoals de arbeidsvoorwaarden, UKW en pensioen. En horen we meteen wat er speelt op de werkvloer.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt de vereniging en gebruikt daarbij de input uit het Sectorenberaad. De dagelijkse leiding van de AFMP is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter, onderhandelaar en de secretaris.

Eens per jaar komt de Bondsvergadering bijeen, het hoogste orgaan van de vereniging. De Bondsvergadering wordt samengesteld uit de leden van de kaderberaden. Zij stellen het beleid vast en kiezen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Je hebt als lid van de AFMP op een democratische manier dus veel inspraak in het doen en laten van de vereniging.

Sterk door professionals
De AFMP heeft naast veel kaderleden ook veel professionals in dienst die zich dagelijks inzetten voor jouw belangen. Doorgewinterde onderhandelaars en beleidsmedewerkers zitten met (de vertegenwoordiging van) de minister aan tafel om collectieve afspraken te maken over jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Gedreven en ervaren individuele belangenbehartigers, juristen en advocaten, in eigen dienst, zijn dagelijks bezig om individuele conflicten en problemen met de werkgever op te lossen. Heb je een vraag aan één van onze medewerkers? Klik dan hier om met hen in contact te komen.