14 juli 2022

Onze vereniging

De AFMP is de sterkst verenigde vakbond voor militairen en burgerpersoneel bij Defensie. Wij vertegenwoordigen jou bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om jouw rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioen, reorganisaties, uitrusting en een veilige en gezonde werkomgeving.

Onze onderhandelaars en beleidsmedewerkers gaan in gesprek met de werkgever over collectieve arbeidsvoorwaarden en regelingen. Individueel helpen onze belangenbehartigers, juristen en advocaten jou met advies of juridische bijstand bij een (dreigend) conflict met de werkgever. In de medezeggenschap is de AFMP ook sterk vertegenwoordigd.

Sterk in aantal
De Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) is op 1 januari 1992 gevormd door de fusie van de drie verenigingen Ons Belang (OB), de Vereniging voor Militair Technisch en specialistisch Beroepspersoneel (VMBT) en de Algemene Militaire Pensioenbond (AMP).

De AFMP is aangesloten bij de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Daarmee sta je als AFMP-lid, samen met ruim 1 miljoen leden van de FNV, sterk. De AFMP is ook aangesloten bij de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), die zich met 400.000 leden specifiek inzet voor al het overheidspersoneel. Ook op Europees gebied zoekt de AFMP de samenwerking met bonden in andere landen via EUROMIL, de Europese Organisatie van Militairen met 500.000 leden.

Daarnaast werkt de AFMP samen met de Marechausseevereniging (MARVER). In de zelfstandige vereniging FNV Veiligheid is de gezamenlijke werkorganisatie van onze twee bonden ondergebracht. Hierdoor kunnen we onze leden nog beter ondersteunen en nog meer service bieden.

Zo oefent de AFMP invloed uit op alle niveaus, zowel bij het ministerie van Defensie en de Nederlandse politiek als bij het Europees parlement.

Sterk in vereniging
De AFMP heeft een groot netwerk van kaderleden. Op vrijwel elk onderdeel van Defensie is een contactpersoon van de AFMP aanwezig. Hierdoor zijn wij altijd dicht bij jou in de buurt. Onze sectorhoofden staan in nauw contact met deze contactpersonen, maar zijn ook individueel te benaderen. Iedere sector kent ook een kaderberaad waarin ontwikkelingen binnen de sector worden besproken. Wil je weten wie jouw sectorhoofd is? Via
deze link vind je het antwoord.

In het Sectorenberaad komen de kaderleden van de AFMP bijeen om het bestuur te informeren en te adviseren over belangrijke zaken, zoals de arbeidsvoorwaarden, UKW en pensioen. Zo horen we direct wat er speelt op de werkvloer.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt de vereniging en gebruikt daarbij de input uit het Sectorenberaad. De dagelijkse leiding van de AFMP is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB), dat bestaat uit de voorzitter, de onderhandelaar en de secretaris.

Eens per jaar komt de Bondsvergadering (BV) bijeen, het hoogste orgaan van de vereniging. De BV wordt samengesteld uit de leden van de kaderberaden. Zij stellen het beleid vast en kiezen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Je hebt als AFMP-lid op een democratische manier dus veel inspraak in het doen en laten van de vereniging.

Sterk door professionals
Naast kaderleden heeft de AFMP ook veel professionals in dienst die zich dagelijks inzetten voor jouw belangen. Doorgewinterde onderhandelaars en beleidsmedewerkers zitten met (de vertegenwoordiging van) de minister aan tafel om collectieve afspraken te maken over jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Gedreven en ervaren individuele belangenbehartigers, juristen en advocaten, in eigen dienst, zijn dagelijks bezig om individuele conflicten en problemen met de werkgever op te lossen. Heb je een vraag aan een van onze medewerkers? Klik dan hier om met hen in contact te komen.