12 januari 2024

Contributie

Je betaalt bij ons contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt, dan vragen we van jou iets meer contributie dan van bijvoorbeeld een soldaat of matroos.

Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Het contributiebedrag dat je maandelijks verschuldigd bent weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omgaat, verdien je de contributie meer dan terug en kun je zelfs dus verdienen aan je lidmaatschap.

De basiscontributie bedraagt €13,58 (=100%). Afhankelijk van je rang, stand of schaal betaal je dan een contributiebedrag dat is afgeleid van de basiscontributie.

Groep 1:
Matroos / Soldaat / Korporaal KL/KLu of overeenkomstig (030/060/100/110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2
Contributiebedrag € 9,51 (=70%)

Groep 2:
Korporaal KM / Sergeant / Wachtmeester of overeenkomstig (150/200) 
Burgerambtenaren schaal 3 en 4
Contributiebedrag € 12,23 (=90%)

Groep 3:
Sergeant 1 / Wachtmeester 1 / Sergeant-Majoor of overeenkomstig (240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6
Contributiebedrag € 13,59 (=100%)

Groep 4:
Adjudant / Luitenant / Kapitein of overeenkomstig (320/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10
Contributiebedrag € 16,31 (=120%)

Groep 5:
Majoor en hoger of overeenkomstig (620 en hoger)
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger
Contributiebedrag € 19,03 (=140%)

Groep 6:
Gepensioneerden / postactieven / niet actief dienenden / leden van het korps nationale reserve / overige reservisten / leden met uitkering UKW, VUT, BVLOM, UBM-O of wachtgeldregeling
Contributiebedrag €9,51 (=70%)

Nabestaanden
Contributiebedrag €6,79 (=50%)