17 januari 2018

Contributie

Bij de AFMP betaal je contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt dan vragen we van jou iets meer contributie dan van bijvoorbeeld een soldaat of matroos.

Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Het bedrag dat je maandelijks aan contributie verschuldigd bent weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omgaat, verdien je de contributie meer dan terug en kun je zelfs dus verdienen aan je lidmaatschap.

De basiscontributie bedraagt €12,25 (=100%). Afhankelijk van je rang, stand of schaal betaal je een contributiebedrag dat is afgeleid van de basiscontributie.

Groep 1:
Matroos / Soldaat / Korporaal KL/KLu of overeenkomstig (030/060/100/110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2
Contributiebedrag €8,58 (=70%)

Groep 2:
Korporaal KM / Sergeant / Wachtmeester of overeenkomstig (150/200)
Burgerambtenaren schaal 3 en 4
Contributiebedrag €11,03 (=90%)

Groep 3:
Sergeant 1 / Wachtmeester 1 / Sergeant-Majoor of overeenkomstig (240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6
Contributiebedrag €12,25 (=100%)

Groep 4:
Adjudant / Luitenant / Kapitein of overeenkomstig (320/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10
Contributiebedrag €14,70 (=120%)

Groep 5:
Majoor en hoger of overeenkomstig (620 en hoger)
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger
Contributiebedrag €17,15 (=140%)

Groep 6:
Gepensioneerden / Post-actieven / niet actief dienenden / leden van het korps nationale reserve / overige reservisten / leden met uitkering UKW, VUT, BVLOM, UBM-O of wacht-geldregeling
Contributiebedrag €8,58 (=70%)

Nabestaanden
Contributiebedrag €6,13 (=50%)